Cartier و tiffany شناخته شده ترین برند جواهرات

 

بر اساس جدیدترین نظرسنجی مرکز تحقیقات مردمی آمریکا ، cartier وtiffany شناخته شده ترین برند جواهرات در میان مصرف کنندگان ثروتمند آمریکا هستند بر اساس این نظرسنجی که از جامعه آماری شامل دهک بالای ثروتمندان آمریکا انجام گرفت tiffanyوcartier هردو با بدست آوردن98% میزان شناخت در صدر قرار گرفتند و چهار برند بعدی که توانستند میزان 95% از شناخت را در بین مردم به خود اختصاص دهند chanel،kay،zales،jared نام گرفتند.De Beersبا 85%شناخت ،David yurman با 50% شناخت ، Blue Nileبا 26 درصد و graff and buccellgti و20%از میزان شناخت در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. به عقیده ron kurlsرییس مرکز تحقیقات مردمی آمریکا ،برندهای لوکس باید فعالیتهای بیشتری در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان خود انجام دهند چرا که بسیاری از این مصرف کنندگان تمایل زیادی به دریافت اطلاعات تکمیلی و تحلیلی بیشتر در زمینه کالاهای خریداری شده از خود نشان میدهند و همچنین خاطر نشان کرده است که بیشتر برندهای لوکس با وجود ارایه کارهای زیبا و خلاقانه و عکس های جذاب از تولیداتشان در زمینه ارایه محصولات همراه اطلاعات و خصوصیات مورد درخواست مشتریان با کاستی روبرو هستند.